L’alcaldable, Daniel Pamplona

  • Pamplona aposta per convertir Girona en“una ciutat moderna i cosmopolita”i assegura que això passa per un partit com Cs que “representa el liberalisme i el constitucionalisme europeista de futur”

Girona, dissabte 6 d’abril de 2019.- Ciutadans ha confirmat la candidatura de Daniel Pamplona com a candidat a l’alcaldia de Girona en les pròximes eleccions municipals.

Pamplona (29 anys) és llicenciat en Ciències Polítiques, màster en Unió Europea i en l’actualitat és doctorand en Dret. Ha estat treballant a l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica i a l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, a Viena. El 2015 va fundar una empresa a Londres dins el sector de les startup.

El candidat taronja ha assegurat que assumeix el repte d’aconseguir l’alcaldia de Girona per “retornar la concòrdia entre els gironins” i centrar esforços en aconseguir “una ciutat moderna i cosmopolita”. Per a Pamplona, “la ciutat no pot permetre’s quatre anys més de desgovern i monotema amb el procés” i per aquesta raó ha reivindicat Ciutadans com la força que “representa el liberalisme i el constitucionalisme europeista, projecte de futur”. A més, també ha remarcat la necessitat “de reformes i polítiques integradores que permetin alhora implicar tots els barris en l’esperit de la ciutat”.

Finalment, ha remarcat la urgència de realitzar “una política local més propera al ciutadà per promoure la llibertat, la igualtat, la unió i la convivència ciutadana” i posar fi “a la politització de les institucions”.

 

 

Ciudadanos anuncia a Daniel Pamplona como candidato a la alcaldía de Girona

  • Pamplona apuesta para convertir Girona en“una ciudad moderna y cosmopolita”y asegura que esto pasa por un partido como Cs que “representa el liberalismo y el constitucionalismo europeísta de futuro”

Girona, sábado 6 de abril de 2019.- Ciudadanos ha confirmado la candidatura de Daniel Pamplona como candidato a la alcaldía de Girona en las próximas elecciones municipales.

Pamplona (29 años) es licenciado en Ciencias Políticas, máster en Unión Europea y en la actualidad es doctorando en Derecho. Ha estado trabajando en el Organismo Internacional de la Energía Atómica y en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Viena. El 2015 fundó una empresa en Londres dentro del sector de las startup.

El candidato naranja ha asegurado que asume el reto de conseguir la alcaldía de Girona para “devolver la concordia entre los gerundenses” y centrar esfuerzos en conseguir “una ciudad moderna y cosmopolita”. Para Pamplona, “la ciudad no puede permitirse cuatro años más de desgobierno y monotema con el procés y por esta razón ha reivindicado a Ciudadanos como la fuerza que “representa el liberalismo y el constitucionalismo europeísta, proyecto de futuro”. Además, también ha remarcado la necesidad “de reformas y políticas integradoras que permitan al mismo tiempo implicar a todos los barrios en el espíritu de la ciudad”.

Finalmente, ha remarcado la urgencia de realizar “una política local más próxima al ciudadano para promover la libertad, la igualdad, la unión y la convivencia ciudadana” y poner fin “a la politización de las instituciones”.