• La mesura arriba després que el partit taronja denunciés la presència de simbologia partidista i també afecta el Consell Comarcal i la resta d’ajuntaments de la comarca

Figueres, dilluns 18 de març de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha celebrat que la Junta Electoral “hagi atès les peticions de Ciutadans per a garantir unes eleccions lliures” i hagi donat 48 hores a l’Ajuntament de Figueres per a retirar la propaganda separatista de l’edifici consistorial. La Junta Electoral de la Zona de Figueres ha fet extensiva la mesura tant al Consell Comarcal com a la resta d’ajuntaments empordanesos que depenen d’aquesta.

El passat 13 de març, Amelló va presentar una denúncia davant la Junta Electoral de la zona de Figueres peticionant “la retirada de qualsevol simbologia partidista que pogués interferir en les eleccions generals, municipals i europees”, és per aquesta raó que celebra la mesura acordada “i estarem atents al seu compliment”. Per al portaveu municipal resulta evident que en les tres convocatòries electorals “ha d’existir neutralitat i objectivitat institucional” per a garantir que es produeixin “unes eleccions lliures en les quals el separatisme no tingui segrestats els edificis públics”.

“Les institucions públiques no poden ser el tauler d’anuncis del separatisme” indica Amelló abans de recordar que l’incompliment de la resolució de la Junta Electoral pot suposar un delicte electoral i un altre delicte de desobediència.

 

 

Cs celebra que la Junta Electoral le dé la razón y dé un plazo de 48 horas al Ayuntamiento de Figueres para que retire la propaganda separatista

  • La medida llega después que el partido naranja denunciara la presencia de simbología partidista y también afecta al Consell Comarcal y al resto de ayuntamientos de la comarca

Figueres, lunes 18 de marzo de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha celebrado que la Junta Electoral “haya atendido las peticiones de Ciudadanos para garantizar unas elecciones libres” y haya dado 48 horas al Ayuntamiento de Figueres para retirar la propaganda separatista del edificio consistorial. La Junta Electoral de la Zona de Figueres ha hecho extensiva la medida tanto al Consell Comarcal como al resto de ayuntamientos ampurdaneses que dependen de la misma.

El pasado 13 de marzo, Amelló presentó una denuncia ante la Junta Electoral de la zona de Figueres peticionando “la retirada de cualquier simbología partidista que pudiera interferir en las elecciones generales, municipales y europeas”, es por esa razón que celebra la medida acordada “y estaremos atentos a su cumplimiento”. Para el portavoz municipal resulta evidente que en las tres convocatorias electorales “debe existir neutralidad y objetividad institucional” para garantizar que se produzcan “unas elecciones libres en las que el separatismo no tenga secuestrados los edificios públicos”.

“Las instituciones públicas no pueden ser el tablón de anuncios del separatismo” indica Amelló antes de recordar que el incumplimiento de la resolución de la Junta Electoral puede suponer un delito electoral y otro delito de desobediencia.