• El portaveu municipal, Sergio Atalaya, considera“inaudit i sospitós”que el PSC hagi evitat cobrar aquesta multa i reclama “depurar responsabilitats”

Blanes, dimecres 16 de gener de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a Blanes, Sergio Atalaya, ha exigit al govern socialista de Blanes que “presenti un recurs d’apel·lació” per a cobrar la multa d’1,3 milions d’euros imposada al càmping Blanc d’Eivissa i que ha deixat caducar per “deixadesa”. “És inaudit i altament sospitós que el govern del PSC hagi deixat caducar una sanció d’1,3 milions d’euros que, a més, va comptar amb el suport del ple”, ha criticat Atalaya, qui demana també “depurar responsabilitats”.

El portaveu taronja ha lamentat que aquesta situació “pugui dur els ciutadans a induir que el govern socialista té una doble vara de mesurar i depèn de qui és el sancionat se’n pot lliurar”. Atalaya ha volgut precisar al govern que, entre les seves obligacions, està la d’ “assegurar la igualtat davant la llei i això també passa per fer pagar les multes als qui estiguin sancionats”.

 

 

Cs Blanes exige al gobierno que recurra de inmediato la sanción de 1,3 millones de euros impuesta a un camping y que ha dejado caducar

  • El portavoz municipal, Sergio Atalaya, considera“inaudito y sospechoso”que el PSC haya evitado cobrar esta multa y reclama “depurar responsabilidades”

Blanes, lunes 16 de enero de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Blanes, Sergio Atalaya, ha exigido al gobierno socialista de Blanes que“presente un recurso de apelación” para cobrar la multa de 1,3 millones de euros impuesta al camping Blanc d’Eivissa y que ha dejado caducar por“dejadez”“Es inaudito y altamente sospechoso que el gobierno del PSC haya dejado caducar una sanción de 1,3 millones de euros que, encima, contó con el apoyo del pleno”, ha criticado Atalaya, quién pide también “depurar responsabilidades”.

El portavoz naranja ha lamentado que esta situación “pueda llevar a los ciudadanos a inducir que el gobierno socialista tiene una doble vara de medir y depende de quién es el sancionado se puede librar”. Atalaya ha querido precisar al gobierno que, entre sus obligaciones, está la de “asegurar la igualdad ante la ley y eso también pasa por hacer pagar las multas a quienes estén sancionados”.