• La portaveu municipal, Míriam Pujola, demana també que es realitzin“campanyes de conscienciació”sobre els riscos del joc i la ludopatia juvenil

Girona, dimecres 7 de novembre de 2018.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Girona ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper ple en la qual sol·licita que es modifiqui la normativa de planificació urbanística per impedir l’obertura de cases d’apostes i joc a prop d’escoles i centres on assisteixin menors. La portaveu municipal, Míriam Pujola, ha indicat que “nombrosos estudis apunten que està augmentant el nombre de joves que aposten i davant l’increment de sales de joc considerem que la millor política és la prevenció”.

Pujola ha recordat que un dels principals esculls per combatre aquest fenomen es troba “en que les comunitats autònomes tenen regulacions diferents” però l’addicció al joc “caldria poder abordar-la de forma global i per això instarem també al Parlament i al Congrés que regulin la publicitat de les cases d’apostes”.

En la moció presentada, Ciutadans també ha inclòs la necessitat que des de l’Ajuntament es puguin realitzar “campanyes de conscienciació” adreçades a pares i a menors per evidenciar els riscos de la ludopatia juvenil. Així mateix, també sol·licita “col·laboració amb les forces de seguretat” per a la supervisió dels mecanismes d’identificació de jugadors en cases d’apostes “per detectar si hi participen menors d’edat”.

 

 

Cs Girona propone prohibir la apertura de casas de apuestas en las proximidades de escuelas y centros a los que asistan menores

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, pide también que se realicen“campañas de concienciación”sobre los riesgos del juego y la ludopatía juvenil

Girona, miércoles 7 de noviembre de 2018.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Girona ha presentado una moción para ser debatida en el próximo pleno en la que solicita se modifique la normativa de planificación urbanística para impedir la apertura de casas de apuestas y juego cerca de escuelas y centros a los que asistan menores. La portavoz municipal, Míriam Pujola, ha indicado que “numerosos estudios apuntan que está aumentando el número de jóvenes que apuestan y ante el incremento de salas de juego consideramos que la mejor política es la prevención”.

Pujola ha recordado que uno de los principales escollos para combatir este fenómeno se encuentra “en que las comunidades autónomas tienen regulaciones diferentes” pero la adicción en el juego “habría que poder abordarla de forma global y por eso instaremos también al Parlament y al Congreso que regulen la publicidad de las casas de apuestas”.

En la moción presentada, Ciudadanos también ha incluido la necesidad que desde el Ayuntamiento se puedan realizar “campañas de concienciación”dirigidas a padres y a menores para evidenciar los riesgos de la ludopatía juvenil. Así mismo, también solicita “colaboración con las fuerzas de seguridad” para la supervisión de los mecanismos de identificación de jugadores en casas de apuestas “para detectar si participan menores de edad”.