• El grup municipal de Cs ha presentat una moció en la qual també s’insta al govern d’Espanya a prendre les accions per assegurar la neutralitat política i ideològica en els edificis públics

Figueres, dilluns 4 de juny de 2018.- El portaveu del grup municipal de Ciutadans a l’ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, ha presentat una moció que té per objectiu “fomentar la convivència i garantir el respecte a la neutralitat institucional en edificis, espais públics i mobiliari urbà del municipi”. Amelló ha recordat que les pancartes i símbols partidistes que últimament han aparegut en edificis públics “posicionen políticament les institucions i administracions públiques en favor d’un determinat col·lectiu” convertint-se en institucions  “al servei de determinats grups polítics”.

Per al portaveu de Ciutadans a Figueres “la presència de simbologia partidista en espais i edificis públics suposen l’adhesió o el suport a una determinada causa que en cap cas es pot considerar general” de manera que, ha afegit, “comprometen la seva neutralitat política”. “Les institucions públiques no poden actuar com a portaveu o instruments d’expressió de les reivindicacions de col·lectius o grups d’una determinada ideologia o opció política, menystenint l’interès general”, ha afegit el regidor de la formació taronja.

Així mateix l’edil de Cs ha constatat que “l’apropiació d’espais públics de sectors propers a l’independentisme s’ha vist intensificat amb l’aparició dels CDR” que amb les seves accions “posen en qüestió la convivència entre el conjunt de la ciutadania i obren una escletxa encara més gran en la fractura social ja existent des de fa temps a Catalunya”.

Davant d’aquesta situació la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans, aposta perquè l’ajuntament  “respecti i faci respectar la neutralitat institucional i retirar qualsevol simbologia partidista d’edificis, espais públics i mobiliari urbà del municipi”. I insta també al Govern d’Espanya a “exercir les accions legals i administratives oportunes per assegurar el compliment de la neutralitat política i ideològica en edificis de titularitat pública”.

 

Ciudadanos (Cs) insta al ayuntamiento de Figueres a fomentar la convivencia y respetar la neutralidad institucional en edificios, espacios públicos y mobiliario urbano del municipio

  • El grupo municipal de Cs ha presentado una moción en la que también se insta al gobierno de España a tomar las acciones para asegurar la neutralidad política e ideológica en los edificios públicos

Figueres, lunes 4 de junio de 2018.- El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el ayuntamiento de Figueres, Héctor Amelló, ha presentado una moción que tiene por objetivo “fomentar la convivencia y garantizar el respecto a la neutralidad institucional en edificios, espacios públicos y mobiliario urbano del municipio”. Amelló ha recordado que las pancartas y símbolos partidistas que últimamente han aparecido en edificios públicos “posicionan políticamente las instituciones y administraciones públicas en favor de un determinado colectivo” convirtiéndose en instituciones “al servicio de determinados grupos políticos”.

Para el portavoz de Ciudadanos en Figueres “la presencia de simbología partidista en espacios y edificios públicos supone la adhesión o el apoyo a una determinada causa que en ningún caso se puede considerar general” de forma que, ha añadido, “comprometen su neutralidad política”. “Las instituciones públicas no pueden actuar como portavoz o instrumentos de expresión de las reivindicaciones de colectivos o grupos de una determinada ideología u opción política, menospreciando el interés general”, ha añadido el concejal de la formación naranja.

Así mismo el edil de Cs ha constatado que “la apropiación de espacios públicos de sectores cercanos al independentismo se ha visto intensificada con la aparición de los CDR” que con sus acciones “ponen en cuestión la convivencia entre el conjunto de la ciudadanía y abren una brecha todavía más grande en la fractura social ya existente desde hace tiempo en Cataluña”.

Ante esta situación la moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos, apuesta porque el ayuntamiento “respete y haga respetar la neutralidad institucional y retirar cualquier simbología partidista de edificios, espacios públicos y mobiliario urbano del municipio”. E insta también al Gobierno de España a “ejercer las acciones legales y administrativas oportunas para asegurar el cumplimiento de la neutralidad política e ideológica en edificios de titularidad pública”.