• El diputat i portaveu de Sanitat al Parlament, Jorge Soler, juntament amb els 4 diputats provincials han realitzat una reunió de treball amb la direcció de l’hospital de Figueres

Figueres, dimecres 14 de març de 2018.- El diputat de Ciutadans (Cs) i portaveu de Sanitat al Parlament de Catalunya, Jorge Soler, ha assegurat que “estarem atents als pressupostos” de la Generalitat “perquè ens interessa que les necessitats de l’hospital de Figueres hi quedin reflectides”. Així ho ha assegurat després de mantenir una reunió amb la direcció i la gerència de l’hospital a la que també han assistit els quatre diputats de Cs a la província –Jean Castel, Alfonso Sánchez, Héctor Amelló i Camino Fernández- juntament amb els regidors municipals de Cs.

Soler ha indicat que, “tot i els punts forts de l’hospital, que són molts”, aquest centre de Figueres “té opcions per millorar el seu finançament” i una dificultat afegida en quan a la “dificultat de captació de talent i personal”, una situació que no pateixen altres centres que són menys perifèrics. També ha senyalat la necessitat de contemplar la realització de millores “en el bloc quirúrgic” així com “incrementar recursos per donar resposta a la demanda turística” durant l’època estival.

Per la seva banda, el diputat de Ciutadans per Girona, Jean Castel, ha reclamat “la realització d’un pla territorial sanitari” que permeti visualitzar “la realitat de la província de Girona” i faciliti d’aquesta manera la priorització d’objectius en matèria sanitària.

 

 

Jorge Soler: “Estaremos atentos a los presupuestos para que las necesidades del hospital de Figueres queden reflejadas”

  • El diputado y portavoz de Sanidad en el Parlament, Jorge Soler, junto con los 4 diputados provinciales han realizado una reunión de trabajo con la dirección del hospital de Figueres

Figueres, miércoles 14 de marzo de 2018.- El diputado de Ciudadanos (Cs) y portavoz de Sanidad en el Parlament de Catalunya, Jorge Soler, ha asegurado que “estaremos atentos a los presupuestos” de la Generalitat “porque nos interesa que las necesidades del hospital de Figueres queden reflejadas”. Así lo ha asegurado después de mantener una reunión con la dirección y la gerencia del hospital a la que también han asistido los cuatro diputados de Cs en la provincia –Jean Castel, Alfonso Sánchez, Héctor Amelló y Camino Fernández- junto con los concejales de Cs.

Soler ha indicado que, “a pesa de los puntos fuertes del hospital, que son muchos”, este centro de Figueres “tiene opciones para mejorar su financiación” y una dificultad añadida en cuanto a la “dificultad de captación de talento y personal”, una situación que no sufren otros centros que son menos periféricos. También ha señalado la necesidad de contemplar la realización de mejoras “en el bloque quirúrgico” así como “incrementar recursos para dar respuesta a la demanda turística” durante la época estival.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos por Girona, Jean Castel, ha reclamado “la realización de un plan territorial sanitario” que permita visualizar “la realidad de la provincia de Girona” y facilite de este modo la priorización de objetivos en materia sanitaria.