Els diputats Jean Castel i Héctor Amelló, ahir

  • El diputat de Cs per Girona proposa desplegar un operatiu a Figueres davant els nombrosos robatoris i assetjaments a la zona oest de la ciutat

Parlament de Catalunya, dimecres 7 de febrer de 2018.- “És necessari incrementar els efectius policials a Girona en benefici de la seguretat i la tranquil·litat de tots els gironins”. Així ho ha dit el diputat de Ciutadans (Cs) per Girona, Jean M. Castel, després de presentar una iniciativa al Parlament de Catalunya per combatre les accions d’una trentena d’organitzacions criminals a la província, segons dades del Ministeri d’Interior. En aquest sentit, ha apostat per “augmentar el nombre d’unitats especialitzades en bandes organitzades” i per “establir mesures de col·laboració entre cossos policials”, entre d’altres mesures recollides a la proposta de Cs.

Jean M. Castel també ha defensat desplegar un operatiu a Figueres davant els diversos altercats que creen inseguretat ciutadana de forma continuada a la zona oest de la ciutat: “Hem de fer front a aquesta problemàtica amb mesures dissuasives i de prevenció”. I ha recordat que “alguns dels darrers casos han arribat a posar en risc la seguretat dels veïns”. A més, ha esmentat l’estafa al fluid elèctric com una de les problemàtiques que l’augment d’agents policials podria combatre per evitar talls de llum constants als veïns de la localitat.

 

 

Jean Castel: “Es necesario incrementar los efectivos policiales de Girona en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de todos los gerundenses”

  • El diputado de Cs por Girona propone desplegar un operativo en Figueres ante los robos y otros altercados en la zona oeste de la ciudad

Parlament de Catalunya, miércoles 7 de febrero de 2018.- “Es necesario incrementar los efectivos policiales de Girona en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de todos los gerundenses”. Así lo ha dicho el diputado de Ciudadanos (Cs) por Girona, Jean M. Castel, después de presentar una iniciativa en el Parlament de Catalunya para combatir las acciones de una treintena de organizaciones criminales en la provincia, según los datos del Ministerio del Interior. En este sentido, ha apostado por “aumentar el número de unidades especializadas en bandas organizadas” y por “establecer medidas de colaboración entre cuerpos policiales”, entre otras medidas recogidas en la propuesta de Cs.

Jean M. Castel también ha defendido desplegar un operativo en Figueres ante varios altercados que crean inseguridad ciudadana de forma continuada en la zona oeste de la ciudad: “Hay que hacer frente a esta problemática con medidas disuasivas y de prevención”. Y ha recordado que “algunos de los últimos casos han llegado a poner en riesgo la seguridad de los vecinos”. Además, ha comentado la estafa de fluido eléctrico como una de las problemáticas que el aumento de agentes policiales podría combatir para evitar los cortes de luz constantes a los vecinos de la localidad.