• La portaveu municipal, Míriam Pujola, recorda que es tracta d’una figura jurídica reservada“en exclusiva”als Estats sobirans

Girona, divendres 17 de novembre de 2017. El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’ajuntament de Girona ha recorregut la decisió del ple municipal que en data 24 d’octubre va declarar persona ‘non grata’ al Rei Felip VI. La portaveu de la formació, Míriam Pujola, ha interposat un recurs de reposició en entendre que el ple municipal s’ha arrogat unes competències que no disposa en absolut. La declaració de persona ‘non grata’ “és una figura jurídica que es contempla en les relacions internacionals i depèn del dret internacional”, ha recordat la portaveu.

En el seu recurs, la regidora taronja ha remarcat que el dret internacional “reserva en exclusiva” als Estats sobirans considerar una persona ‘non grata’. És per aquesta raó que Pujola ha al·legat la nul·litat de ple dret de l’acord subscrit per CiU, ERC i CUP de declarar al Rei persona ‘non grata’ perquè el ple municipal “és manifestament incompetent per a fer-ho”.

Per a la portaveu taronja, l’acord no pot considerar-se una mera declaració retòrica perquè declarar ‘non grata’ a una persona“condiciona negativament l’opinió que els altres poden formar-se d’ella” i és un qualificatiu “que amaga un clar menyspreu”. Per a Pujola, aquest acord és una prova més de com “el nacionalisme assenyala, exclou i estigmatitza a qui pensa diferent”.

Cs Girona recurre la decisión del pleno municipal de declarar al Rey persona ‘non grata’ por no ser competente para ello

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, recuerda que se trata de una figura jurídica reservada“en exclusiva”a los Estados soberanos

Girona, viernes 17 de noviembre de 2017. El grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el ayuntamiento de Girona ha recurrido la decisión del pleno municipal que en fecha 24 de octubre declaró persona ‘non grata’ al Rey Felipe VI. La portavoz de la formación, Míriam Pujola, ha interpuesto un recurso de reposición al entender que el pleno municipal se ha arrogado unas competencias de las que no dispone en absoluto. La declaración de persona ‘non grata’ “es una figura jurídica que se contempla en las relaciones internacionales y depende del derecho internacional”, ha recordado la portavoz.

En su recurso, la concejal naranja ha remarcado que el derecho internacional “reserva en exclusiva” a los Estados soberanos el considerar a una persona ‘non grata’. Es por esa razón que Pujola ha alegado la nulidad de pleno derecho del acuerdo suscrito por CiU, ERC y CUP de declarar al Rey persona ‘non grata’ porqué el pleno municipal “es manifiestamente incompetente para ello”.

Para la portavoz naranja, el acuerdo no puede considerarse una mera declaración retórica porqué declarar ‘non grata’ a una persona “condiciona negativamente la opinión que los demás puedan formarse de ella” y es un calificativo “que encierra un claro menosprecio”. Para Pujola, este acuerdo es una prueba más de como “el nacionalismo señala, excluye y estigmatiza a quién piensa diferente”.