Ciutadans facilitarà el vot favorable a l’aprovació de la Base sisena en reconeixement de despeses a favor dels membres de la corporació

Blanes

En declaracions avui a la Roda de Premsa convocada per Ciutadans, han donat a coneixer les condicions que ha establert C’s per aprovar el règim de retribucions. En el document signat per les tres formacions (PSC, CiU i C’s) s’han establert una sèrie d’acords.

 

  • Signen aquest acord pel qual es facilita el vot favorable a l’aprovació de la base sisena que defineix retribucions de les dedicacions exclusives de la primera tinent d’alcalde, Sra Meritxell Salarich Sánchez i de l’alcalde Sr.Miquel Lupiáñez Zapata, així com les indemnitzacions dels membres de la corporació.
  • La retribució de la dedicació exclusiva de la primera tinent d’alcalde senyora Meritxell Salarich Sánchez, queda establerta en 42.500 euros bruts l’any.
  • La Retribució de la dedicació exclusiva de l’alcalde senyor Miquel Lupiáñez Zapata, queda establerta en 52.500 euros bruts l’any, i a més tal i com es va comprometre públicament en els mitjans de comunicació, renuncia a cap altre càrrec remunerat procedent de les diputacions o dels consells comarcals, per la qual cosa, tindrà dedicació exclusiva de l’Ajuntament de Blanes.
  • L’alcalde senyor Miquel Lupiáñez Zapata es compromet a fer públic els pressupostos anuals de l’Ajuntament de Blanes de manera clara i entenedora per a la ciutadania, amb total transparència, independentment de les tasques que es duguin a terme sobre el compliment de la llei de transparència, i el desenvolupament de la mateixa, mitjançant la comissió especial de transparència i Bon Govern aprovat pel ple el 14 de juliol de 2015.
  • L’alcalde senyor Miquel Lupiáñez Zapata, es compromet a augmentar pel pressupost 2016 la partida pressupostària dedicada a Serveis socials per un import de 60.000 euros respecte del pressupost del 2015 i que aquest import reverteixi de manera directa sobre les famílies o ciutadans de Blanes en situació més desfavorida.