• El portaveu liberal, Héctor Amelló, assenyala la “pèrdua de qualitat de l’espai públic” a la ciutat per la degradació i falta d’atenció que pateix la zona

Figueres, dijous 1 d’abril de 2021.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres ha anunciat que sol·licitarà al govern local que elabori un pla especial de neteja per a la zona oest, especialment per als barris del Culubret i Sant Joan, que dimensioni adequadament els serveis i permeti mantenir un estat de neteja i salubritat adequat. El portaveu municipal de la formació liberal, Héctor Amelló, ha assenyalat la “pèrdua de qualitat de l’espai públic” en aquestes zones a causa de la degradació i inatenció del govern municipal per a esmenar la situació. Sobre aquest tema, ha esmentat els “nombrosos i coneguts” problemes que s’acumulen en aquesta zona i que van més enllà de la degradació de l’espai públic i la manca de cura dels parcs: “tenim punts conflictius amb tripijoc i consum de substàncies estupefaents, alta sensació d’inseguretat, problemes de convivència i pèrdua de teixit comercial”, ha manifestat.

El portaveu liberal ha indicat que la mesura ha d’anar acompanyada també d’una campanya de conscienciació perquè tots els ciutadans s’impliquin en el manteniment de la qualitat de l’espai públic en paral·lel a una campanya de sancions per incompliments de les ordenances municipals. Amelló ha afirmat que durant l’última dècada “els barris de la zona oest de Figueres han sofert una pèrdua de qualitat que està repercutint negativament en la vida quotidiana dels veïns” i és per això que ha declarat prioritària una intervenció global en els barris del Culubret i Sant Joan. “A la zona oest no solament és necessari potenciar i planificar millor un servei de neteja actualment deficitari sinó que també ha de fer-se partícips els ciutadans per a conservar el bon estat de la zona”, ha remarcat.

 

 

Cs Figueres pide un plan especial de limpieza para la zona oeste y una campaña de concienciación y sanciones por incumplimientos de la ordenanza

  • El portavoz liberal Héctor Amelló señala la “pérdida de calidad del espacio público” en la ciudad por la degradación y falta de atención que sufre la zona

Figueres, jueves 1 de abril de 2021.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Figueres ha anunciado que solicitará al gobierno local que elabore un plan especial de limpieza para la zona oeste, especialmente para los barrios del Culubret y San Juan, que dimensione adecuadamente los servicios y permita mantener un estado de limpieza y salubridad adecuado. El portavoz municipal de la formación liberal Héctor Amelló ha señalado la “pérdida de calidad del espacio público” en estas zonas a causa de la degradación e inatención del gobierno municipal para subsanar la situación. Al respecto, ha mencionado los “numerosos y conocidos” problemas que se acumulan en esta zona y que van más allá de la degradación del espacio público y la falta de cuidado de los parques: “tenemos puntos conflictivos con trapicheo y consumo de sustancias estupefacientes, alta sensación de inseguridad, problemas de convivencia y pérdida de tejido comercial”, ha manifestado.

El portavoz liberal ha indicado que la medida debe ir acompañada también de una campaña de concienciación para que todos los ciudadanos se impliquen en el mantenimiento de la calidad del espacio público en paralelo a una campaña de sanciones por incumplimientos de las ordenanzas municipales. Amelló ha afirmado que durante la última década “los barrios de la zona oeste de Figueres han sufrido una pérdida de calidad que está repercutiendo negativamente en la vida cotidiana de los vecinos” y es por ello que ha declarado prioritaria una intervención global en los barrios del Culubret y San Juan. “En la zona oeste no solamente es necesario potenciar y planificar mejor un servicio de limpieza actualmente deficitario sino que también debe hacerse partícipes a los ciudadanos para conservar el buen estado de la zona”, ha remarcado.