• El candidat liberal, Jean Castel, ha anunciat que Cs crearà una prestació per a famílies en risc d’exclusió social, reforçarà la lluita contra la pobresa laboral i impulsarà una llei de suport a la diversitat familiar

Figueres, dijous 11 de febrer de 2021.- El candidat de Ciutadans (Cs) per Girona a les eleccions autonòmiques, Jean Castel, ha indicat aquest matí que des del partit taronja “revertirem l’estela de les retallades i l’austeritat en polítiques socials i incentivarem polítiques actives d’ocupació”. El candidat, que ha mantingut diverses reunions a Figueres al costat de la secretària general del partit, Marina Bravo, i el número 2 de la candidatura, Héctor Amelló, ha explicat com la pandèmia “ha posat de manifest que ni les polítiques socials ni les polítiques actives d’ocupació han sigut una prioritat per als successius governs autonòmics durant els últims 15 anys”.

El candidat liberal ha demanat el vot per a Ciutadans assegurant que “millorarem la qualitat dels serveis socials públics a Catalunya i actualitzarem la cartera de serveis”. De fet, ha anunciat que entre les propostes del partit taronja en aquesta matèria es troba la creació d’una prestació per a famílies en risc d’exclusió social amb menors a càrrec per a prevenir situacions de pobresa infantil; generar polítiques d’ocupació per a aquelles persones que porten aturades més temps “i que puguin rebre una formació personalitzada”; reforçar la lluita contra la pobresa laboral i impulsar una llei de suport i diversitat familiar “adaptada a la realitat de la nostra societat i als diferents models de família”.

“Catalunya ja arrossegava anys de retallades i austeritat i aquesta pandèmia ho ha posat de manifest i s’ha acarnissat amb els col·lectius més vulnerables”, ha indicat. Castel ha lamentat que les administracions no hagin donat una resposta ràpida a les situacions més difícils que han sofert els ciutadans a causa de la crisi del covid-19 i “que ha deixat a molts en una situació de vulnerabilitat extrema”.

 

 

Castel (Cs): “Revertiremos la estela de los recortes y la austeridad en políticas sociales e incentivaremos políticas activas de empleo”

  • El candidato liberal Jean Castel ha anunciado que Cs creará una prestación para familias en riesgo de exclusión social, reforzará la lucha contra la pobreza laboral e impulsará una ley de apoyo a la diversidad familiar

Figueres, jueves 11 de febrero de 2021.- El candidato de Ciudadanos (Cs) por Girona a las elecciones autonómicas Jean Castel ha indicado esta mañana que desde el partido naranja “revertiremos la estela de los recortes y la austeridad en políticas sociales e incentivaremos políticas activas de empleo”. El candidato, que ha mantenido diversas reuniones en Figueras junto a la secretaria general del partido Marina Bravo y el número 2 de la candidatura Héctor Amelló ha explicado como la pandemia “ha puesto de manifiesto que ni las políticas sociales ni las políticas activas de empleo han sido una prioridad para los sucesivos gobiernos autonómicos durante los últimos 15 años”.

El candidato liberal ha pedido el voto para Ciudadanos asegurando que “mejoraremos la calidad de los servicios sociales públicos en Cataluña y actualizaremos la cartera de servicios”. De hecho, ha anunciado que entre las propuestas del partido naranja en esta materia se encuentra la creación de una prestación para familias en riesgo de exclusión social con menores a cargo para prevenir situaciones de pobreza infantil; generar políticas de empleo para aquellas personas que llevan paradas más tiempo “y que puedan recibir una formación personalizada”; reforzar la lucha contra la pobreza laboral e impulsar una ley de apoyo y diversidad familiar “adaptada a la realidad de nuestra sociedad y a los diferentes modelos de familia”.

“Cataluña ya arrastraba años de recortes y austeridad y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto y se ha cebado con los colectivos más vulnerables”, ha indicado. Castel ha lamentado que las administraciones no hayan dado una respuesta rápida a las situaciones más difíciles que han sufrido los ciudadanos a causa de la crisis del covid-19 y “que ha dejado a muchos en una situación de vulnerabilidad extrema”.