• El portaveu provincial de Ciutadans, Jean Castel, s’ha reunit aquest matí amb membres l’Associació d’Hostaleria de Blanes i propietaris de càmpings, hotels i restaurants

Blanes, dilluns 28 de desembre de 2020.- “És indigne que el govern de Blanes porti més d’un any sense convocar el consell municipal de turisme quan en plena pandèmia hauria de ser un organisme que estigués prenent decisions d’emergència”. Així de contundent s’ha mostrat el portaveu de Ciutadans a la província de Girona, Jean Castel, després de reunir-se amb representants de l’Associació d’Hostaleria de Blanes i propietaris de càmpings, hotels i restaurants per escoltar les seves preocupacions i les problemàtiques que estan patint des del començament de la pandèmia. Castel, acompanyat també pel diputat Héctor Amelló i el portaveu de la formació liberal a Blanes, Cristhian Ortiz, ha recalcat que es tracta de sectors que se senten “molt pressionats”.

El diputat liberal ha lamentat la situació de “desemparament” en la que es troben aquests sectors a causa de la “pandèmia, els tancaments, les restriccions i la disminució d’ingressos mentre han de seguir suportant despesa fixa tant dels lloguers i subministraments com de les taxes i impostos municipals”. Castel ha considerat impropi que el govern d’un municipi turístic com Blanes encara no hagi convocat el consell municipal de turisme per abordar aquesta situació “quan estem a pocs mesos de Setmana Santa i haurien de començar a dissenyar-se estratègies”.

Finalment, el diputat autonòmic també ha exigit a les administracions municipal, autonòmica i estatal “solucions que acompanyin a aquestes activitats econòmiques” les quals han quedat seriosament damnificades. En el cas de Blanes, hi ha activitats de càmping que han experimentat una disminució d’ingressos de fins un 65%, negocis de restauració que han optat per no aixecar persiana després de les darreres restriccions i establiments hotelers que han treballat poc més de 40 dies en un any. “És obvi que estem davant de situacions insostenibles ni a curt ni a llarg termini”, ha senyalat Castel.

 

 

Castel (Cs): “Es indigno que el gobierno de Blanes no haya convocado el consejo municipal de turismo cuando tendría que estar tomando decisiones de emergencia”

  • El portavoz provincial de Ciudadanos Jean Castel se ha reunido esta mañana con miembros la Asociación de Hostelería de Blanes y propietarios de campings, hoteles y restaurantes

Blanes, lunes 28 de diciembre de 2020.- “Es indigno que el gobierno de Blanes lleve más de un año sin convocar el consejo municipal de turismo cuando en plena pandemia tendría que ser un organismo que estuviera tomando decisiones de emergencia”. Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos en la provincia de Girona Jean Castel después de reunirse con representantes de la Asociación de Hostelería de Blanes y propietarios de campings, hoteles y restaurantes para escuchar sus preocupaciones y las problemáticas que están sufriendo desde el comienzo de la pandemia. Castel, acompañado también por el diputado Héctor Amelló y el portavoz de la formación liberal en Blanes Cristhian Ortiz ha recalcado que se trata de sectores que se sienten “muy presionados”.

El diputado liberal ha lamentado la situación de “desamparo” en la que se encuentran estos sectores a causa de la “pandemia, los cierres, las restricciones y la disminución de ingresos mientras tienen que seguir soportando gastos fijos tanto de los alquileres y suministros como de las tasas e impuestos municipales”. Castel ha considerado impropio que el gobierno de un municipio turístico como Blanes todavía no haya convocado el consejo municipal de turismo para abordar esta situación “cuando estamos a pocos meses de Semana Santa y tendrían que empezar a diseñarse estrategias”.

Finalmente, el diputado autonómico también ha exigido a las administraciones municipal, autonómica y estatal “soluciones que acompañen a estas actividades económicas” las cuales han quedado seriamente damnificadas. En el caso de Blanes, hay actividades de camping que han experimentado una disminución de ingresos de hasta un 65%, negocios de restauración que han optado por no levantar persiana después de las últimas restricciones y establecimientos hoteleros que han trabajado poco más de 40 días en un año. “Es obvio que estamos ante situaciones insostenibles ni a corto ni a largo plazo”, ha señalado Castel.