• El portaveu liberal, Héctor Amelló, havia proposat signar una declaració institucional en la qual tots els partits es comprometien a treballar per a solucionar el problema

Figueres, dilluns 14 de desembre de 2020.- “No entenem que el govern es negui a aprovar una declaració institucional per a solucionar els talls de llum del Culubret, és un assumpte de màxima urgència en el municipi”. Així de rotund s’ha mostrat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló, per lamentar la negativa del govern d’arribar a un acord amb tots els grups del consistori per a treballar de manera conjunta en la solució de les interrupcions constants del subministrament elèctric en la zona oest i que a final d’any sumarà més de 240 corts.

Per al portaveu liberal, la negativa del govern a subscriure un acord de ciutat en aquest assumpte “és una mostra evident que ni desitgen governar per a tots ni són capaços d’arribar a cap consens pel bé de la ciutadania”. Amelló no ha tingut objeccions a mostrar-se “perplex” davant aquesta negativa que implica el rebuig per part del govern a la creació d’una taula tècnic-política de treball de reunió quinzenal, l’elaboració d’un full de ruta consensuat per tots els membres de la taula per a solucionar el problema dels talls de llum, la petició de col·laboració “urgent i immediata” a les companyies elèctriques, la Generalitat, la Diputació i la Subdelegació del Govern, i el compromís de l’Ajuntament a dur a terme totes les accions legals necessàries per a protegir a la ciutadania de la vulneració dels seus drets i garantir el subministrament elèctric.

 

 

Amelló (Cs): “No entendemos que el gobierno se niegue a aprobar una declaración institucional para solucionar los cortes de luz del Culubret”

  • El portavoz liberal Héctor Amelló había propuesto signar una declaración institucional en la que todos los partidos se comprometían a trabajar para solventar el problema

Figueres, lunes 14 de diciembre de 2020.- “No entendemos que el gobierno se niegue a aprobar una declaración institucional para solucionar los cortes de luz del Culubret, es un asunto de máxima urgencia en el municipio”. Así de rotundo se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Figueres Héctor Amelló para lamentar la negativa del gobierno de llegar a un acuerdo con todos los grupos del consistorio para trabajar de forma conjunta en la solución de las interrupciones constantes del suministro eléctrico en la zona oeste y que a final de año sumará más de 240 cortes.

Para el portavoz liberal, la negativa del gobierno a suscribir un acuerdo de ciudad en este asunto “es una muestra evidente que ni desean gobernar para todos ni son capaces de llegar a ningún consenso por el bien de la ciudadanía”. Amelló no ha tenido reparos en mostrarse “perplejo” ante esta negativa que implica el rechazo por parte del gobierno a la creación de una mesa técnico-política de trabajo de reunión quincenal, la elaboración de una hoja de ruta consensuada por todos los miembros de la mesa para solucionar el problema de los cortes de luz, la petición de colaboración “urgente e inmediata” a las compañías eléctricas, la Generalitat, la Diputación y la Subdelegación del Gobierno, y el compromiso del Ayuntamiento a llevar a cabo todas las acciones legales necesarias para proteger a la ciudadanía de la vulneración de sus derechos y garantizar el suministro eléctrico.