• El portaveu liberal, Pere Cuadros, creu que seria la millor manera de revertir en benefici de la societat el comportament inadequat dels conductors sancionats

Divendres, 4 de setembre de 2020.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, Pere Cuadros, ha anunciat que presentarà una moció en la qual sol·licitarà que les multes imposades pels radars ubicats al passeig de Catalunya i el passeig Vicenç Bou es destinin a l’àrea de serveis socials. “Entenem que es tractarà d’un ingrés extra que tindran les arques municipals i que es pot destinar a ajudar les persones amb més risc d’exclusió social”, ha indicat el regidor.

Cuadros ha justificat la proposta argumentant que “entenem que els radars no s’han instal·lat amb una finalitat purament recaptatòria i, per tant, destinar l’import de les multes a l’àrea de serveis socials ens sembla una bona fórmula per revertir en benefici de la societat els comportaments inadequats dels conductors sancionats”. El regidor ha volgut matisar que serà impossible destinar el 100% de l’import de les sancions perquè caldrà descomptar el cost de tramitació de les denúncies “però aquest difícilment superarà el 15%, la qual cosa ens permet destinar el 85% de cada sanció”.

El portaveu liberal ha remarcat la necessitat d’adoptar aquesta mesura abans que entrin en funcionament els radars “perquè quedi fixat aquest criteri des d’un principi i pugui ser un acord de ciutat que es mantingui en el temps governi qui governi”.

 

 

Cs Torroella pide que las multas de los radares que se han instalado en el municipio se destinen a servicios sociales

  • El portavoz liberal Pere Cuadros cree que sería la mejor manera de revertir en beneficio de la sociedad el comportamiento inadecuado de los conductores sancionados

Viernes, 4 de septiembre de 2020.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí Pere Cuadros ha anunciado que presentará una moción para solicitar que las multas impuestas por los radares ubicados en el paseo de Cataluña y el paseo Vicenç Bou se destinen al área de servicios sociales. “Entendemos que se tratará de un ingreso extra que tendrán las arcas municipales y que se puede destinar para ayudas a las personas con más riesgo de exclusión social”, ha indicado el regidor.

Cuadros ha justificado la propuesta argumentando que “entendemos que los radares no se han instalado con una finalidad puramente recaudatoria y, por lo tanto, destinar el importe de las multas al área de servicios sociales nos parece una buena fórmula para revertir en beneficio de la sociedad los comportamientos inadecuados de los conductores sancionados”. El concejal ha querido matizar que será imposible destinar el 100% del importe de las sanciones porque habrá que descontar el coste de tramitación de las denuncias “pero este difícilmente superará el 15%, lo cual nos permite destinar el 85% de cada sanción”.

El portavoz liberal ha remarcado la necesidad de adoptar esta medida antes de que entren en funcionamiento los radares “para que quede fijado este criterio desde un principio y pueda ser un acuerdo de ciudad que se mantenga en el tiempo gobierne quien gobierne”.