• El portaveu municipal, Daniel Pamplona, proposa la construcció d’un pont a Sant Narcís, l’adquisició de busos híbrids i solucionar els problemes de subministrament elèctric

Girona, 3 de desembre de 2019.- El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Daniel Pamplona, ha supeditat que els pressupostos municipals de la ciutat puguin aprovar-se sense el vot contrari dels liberals a que l’equip de govern incorpori 12 mesures concretes “de millora de la ciutat en temes de mobilitat, cultura, integració de barris i elements socials”. No obstant això, el regidor ha criticat “la forma en què el govern ha exposat el projecte de pressupostos perquè dificulta el treball de l’oposició en haver-nos ofert una explicació general de l’augment i disminució de partides sense un document detallat”, ha precisat.

Pamplona ha especificat que les 12 mesures passen per “la construcció d’un pont que connecti el barri de Sant Narcís amb la nova carretera Barcelona a l’alçada de la nova clínica Girona i el nou institut Ermessenda”; no perdre la dotació econòmica per a la consolidació del projecte del parc de Mas Masó; iniciar la remodelació de la carretera Barcelona “per la seva conversió gradual en un bulevard que dinamitzi l’economia de la ciutat”; la millora de la llera verda “per modernitzar la ciutat i la zona comercial del carrer del Carme”; l’adquisició de quatre nous busos híbrids per renovar la flota i “iniciar la transició cap a energies netes” i l’augment de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Respecte les àrees de joventut i cultura, el portaveu liberal reclama la creació d’una partida anomenada ‘Cultura 100’ consistent “en un carnet amb 100 euros per a consumir cultura quan els empadronats compleixin 18 anys i per aquells joves d’entre 18 i 25 anys que s’empadronin a la ciutat”; també demana una partida pressupostària per a la recuperació del patrimoni històric i cultural de la ciutat, “sobretot la zona nord-est de Girona”, per tal de cohesionar aquests barris i ampliar les zones verdes; a més, ha proposta un increment de les partides pressupostàries “per a projectes de start-ups i joves emprenedors que permetin a Girona ser annex de Barcelona” pel que fa el sector tecnològic.

D’altra banda, el regidor ha incorporat l’adaptació dels parcs infantils, la “solució immediata als talls elèctrics” i una dotació econòmica addicional per emergències habitacionals com a requisits per facilitar l’aprovació dels pressupostos municipals.

 

 

Cs Girona pide al gobierno que incorpore 12 propuestas en los presupuestos municipales para evitar votarlos en contra

  • El portavoz municipal, Daniel Pamplona, propone la construcción de un puente en Sant Narcís, la adquisición de buses híbridos y solucionar los problemas de suministro eléctrico

Girona, 3 de diciembre de 2019.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Daniel Pamplona, ha supeditado que los presupuestos municipales de la ciudad puedan aprobarse sin el voto contrario de los liberales a que el equipo de gobierno incorpore 12 medidas concretas “de mejora de la ciudad en temas de movilidad, cultura, integración de barrios y elementos sociales”. Sin embargo, el concejal ha criticado “la forma en que el gobierno ha expuesto el proyecto de presupuestos porque dificulta el trabajo de la oposición al habernos ofrecido una explicación general del aumento y disminución de partidas sin un documento detallado”, ha precisado.

Pamplona ha especificado que las 12 medidas pasan por “la construcción de un puente que conecte el barrio de Sant Narcís con la nueva carretera Barcelona a la altura de la nueva clínica Girona y el nuevo instituto Ermessenda”; no perder la dotación económica para la consolidación del proyecto del parque de Mas Masó; iniciar la remodelación de la carretera Barcelona “por su conversión gradual en un bulevar que dinamice la economía de la ciudad”; la mejora del cauce verde “para modernizar la ciudad y la zona comercial de la calle del Carme”; la adquisición de cuatro nuevos buses híbridos para renovar la flota e “iniciar la transición hacia energías limpias” y el aumento de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Respecto a las áreas de juventud y cultura, el portavoz liberal reclama la creación de una partida llamada ‘Cultura 100’ consistente “en un carné con 100 euros para consumir cultura cuando los empadronados cumplan 18 años y para aquellos jóvenes de entre 18 y 25 años que se empadronen en la ciudad”; también pide una partida presupuestaria para la recuperación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, “sobre todo la zona nordeste de Girona”, para cohesionar estos barrios y ampliar las zonas verdes; además, ha propuesto un incremento de las partidas presupuestarias “para proyectos de start-ups y jóvenes emprendedores que permitan a Girona ser anexo de Barcelona” por lo que respecta al sector tecnológico.

Por otro lado, el concejal ha incorporado la adaptación de los parques infantiles, la “solución inmediata a los cortes eléctricos” y una dotación económica adicional para emergencias habitacionales como requisitos para facilitar la aprobación de los presupuestos municipales.