• La regidora de Cs, Míriam Pujola, indica que els efectes lumínics i sonors poden provocar crisis i pànic en aquest col·lectiu i fa que no puguin gaudir de les atraccions

Girona, dimecres 25 de setembre de 2019.- El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona ha presentat una moció per a ser debatuda abans de les Fires de Sant Narcís amb l’objectiu d’aconseguir que, almenys durant un dia, les atraccions s’adaptin a persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). En aquest sentit, la regidora Míriam Pujola ha explicat que “proposem que l’Ajuntament iniciï converses amb la Federació Catalana de l’Autisme, l’Associació Asperger de Catalunya i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya per instaurar un dia en el que no hi hagi sorolls estridents, música a alt volum ni llums intenses per evitar situacions d’angoixa, crisi o pànic que impedeixin als nens amb TEA gaudir de les fires”.

Pujola ha indicat que aquesta iniciativa, “a banda de convertir Girona en una ciutat més inclusiva, accessible i integradora”, ja s’està provant en altres ciutats com Jerez, San Pedro de Alcántara o Sevilla i està demostrant ser un èxit. “Bàsicament, del que es tracta és d’establir un dia o una franja horària en el que es deixi de banda l’excés d’estímuls visuals i sonors que acostumen a tenir les atraccions i que sensorialment afecten molt a les persones amb TEA”, ha indicat.

La moció de Ciutadans “es una conseqüència natural” de la iniciativa presentada pel partit el març de 2017 per implementar un sistema Augmentatiu i Alternatiu de Comunicació a través de símbols per facilitar la comunicació, la inclusió i la participació de persones amb TEA, moció que va quedar aprovada en sessió plenària. “Ens agradaria que la mesura s’implantés ja aquest any però entenem que tenim poc marge i caldrà esperar a 2020”, ha finalitzat Pujola.

 

 

Cs Girona propone que las atracciones de las Ferias instauren un día sin luces ni ruidos estridentes para adaptarlas a personas con autismo

  • La concejal de Cs, Míriam Pujola, indica que los efectos lumínicos y sonoros pueden provocar crisis y pánico en este colectivo y hace que no puedan disfrutar de las atracciones

Girona, miércoles 25 de septiembre de 2019.- El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona ha presentado una moción para ser debatida antes de las Fires de Sant Narcís con el objetivo de conseguir que, al menos durante un día, las atracciones se adapten a personas con trastorno del espectro autista (TEA). En este sentido, la concejal Míriam Pujola ha explicado que “proponemos que el Ayuntamiento inicie conversaciones con la Federación Catalana del Autismo, la Asociación Asperger de Cataluña y la Asociación Cultural de Atracciones de Feria de Cataluña para instaurar un día en el que no haya ruidos estridentes, música a alto volumen ni luces intensas para evitar situaciones de angustia, crisis o pánico que impidan a los niños con TEA disfrutar de las ferias”.

Pujola ha indicado que esta iniciativa, “además de convertir Girona en una ciudad más inclusiva, accesible e integradora”, ya se está probando en otras ciudades como Jerez, San Pedro de Alcántara o Sevilla y está demostrando ser un éxito. “Básicamente, de lo que se trata es de establecer un día o una franja horaria en la que se deje a un lado el exceso de estímulos visuales y sonoros que acostumbran a tener las atracciones y que sensorialmente afectan mucho a las personas con TEA”, ha indicado.

La moción de Ciudadanos “es una consecuencia natural” de la iniciativa presentada por el partido en marzo de 2017 para implementar un sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación a través de símbolos para facilitar la comunicación, la inclusión y la participación de personas con TEA, moción que quedó aprobada en sesión plenaria. “Nos gustaría que la medida se implantara ya este año pero entendemos que tenemos poco margen y habrá que esperar a 2020”, ha finalizado Pujola.