• L’alcaldable, Daniel Pamplona, veu imprescindible“buscar consensos i desenvolupar el pla local d’habitatge”per disposar de més habitatge públic de lloguer

Girona, dijous 16 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, ha proposat un programa d’incentius i garanties a propietaris i inquilins per “facilitar la sortida al mercat de nous pisos de lloguer” que permeti ampliar la oferta d’habitatge que actualment manca a la ciutat. “Un dels principals problemes que existeixen a Girona a dia d’avui és l’habitatge i veiem com  Convergència i Unió realment no ha intentat solucionar-ho”, ha esmentat Pamplona.

Per al candidat taronja, un dels objectius en el proper mandat ha de passar per “buscar consensos i desenvolupar el Pla local d’habitatge” i ha indicat la necessitat de buscar fórmules que permetin la cessió de terrenys públics per potenciar el parc públic d’habitatge en lloguer de titularitat municipal, “el foment de la col·laboració públic-privada per a la promoció d’habitatges protegits en règim de lloguer o venda” i l’ampliació pressupostària per augmentar el parc públic d’habitatge a través de la rehabilitació, la construcció, la compra i el dret de tempteig i retracte.

 

 

Ciudadanos Girona propone un programa de incentivos y garantías a propietarios e inquilinos para aumentar el número de pisos de alquiler

  • El alcaldable, Daniel Pamplona, ve imprescindible“buscar consensos y desarrollar el plan local de vivienda”para disponer de más vivienda pública de alquiler

Girona, jueves 16 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, ha propuesto un programa de incentivos y garantías a propietarios e inquilinos para “facilitar la salida al mercado de nuevos pisos de alquiler” que permita ampliar la oferta de vivienda que actualmente falta en la ciudad. “Uno de los principales problemas que existen en Girona a día de hoy es la vivienda y vemos como Convergència i Unió realmente no ha intentado solucionarlo”, ha mencionado Pamplona.

Para el candidato naranja, uno de los objetivos del próximo mandato tiene que pasar para “buscar consensos y desarrollar el Pla local de vivienda” y ha indicado la necesidad de buscar fórmulas que permitan la cesión de terrenos públicos para potenciar el parque público de vivienda en alquiler de titularidad municipal, “el fomento de la colaboración público-privada para la promoción de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler o venta” y la ampliación presupuestaria para aumentar el parque público de vivienda a través de la rehabilitación, la construcción, la compra y el derecho de tanteo y retracto.