• La portaveu municipal, Míriam Pujola, també ha sol·licitat a la secretaria de la corporació la revisió d’ofici dels sis decrets d’alcaldia que han servit per pagar a l’AMI 49.014 euros

Girona, dilluns 4 de febrer de 2019.- La portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, ha presentat una instància aquest matí per reclamar a l’alcaldessa que informi si ha fet efectiu el pagament de la quota de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) durant l’any 2018 perquè, en cas afirmatiu, “procedir a reclamar que també es retorni aquest import a les arques municipals perquè, si s’ha pagat, suposarà que l’Ajuntament  ha destinat 57.183 euros a finançar una entitat que no aporta res al conjunt de gironins”.

La regidora ja va reclamar la setmana passada al govern municipal que retornés els 49.014 euros que l’Ajuntament de Girona ha estat pagant a l’AMI entre 2012 i 2017 després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declarés nul de ple dret el decret d’alcaldia signat per Carles Puigdemont autoritzant el pagament de la quota anual. “El TSJC va declarar nul de ple dret el decret firmat per Puigdemont perquè no superava el control de legalitat, per tant, és obvi que els recursos municipals no es poden destinar a entitats que no aporten res per al conjunt de gironins ni vetllen pels interessos municipals”, ha indicat Pujola.

D’altra banda, la portaveu taronja, tal com va anunciar la setmana passada, ha sol·licitat a la secretaria de la corporació que iniciï el procediment de revisió d’ofici de tots els decrets d’alcaldia utilitzats per pagar l’AMI. “Seguim reclamant que es tornin els diners a les arques municipals i mantenim que, en cas de no ser així, estudiarem emprendre accions legals contra els responsables d’aquests pagaments que no s’haurien d’haver autoritzat mai, tal com senyala el TSJC”, ha senyalat.

 

 

Cs Girona reclama a Madrenas que especifique si ha hecho efectivo el pago del AMI durante el 2018

  • La portavoz municipal, Míriam Pujola, también ha solicitado a la secretaría de la corporación la revisión de oficio de los seis decretos de alcaldía que han servido para pagar a la AMI 49.014 euros

Girona, lunes 4 de febrero de 2019.- La portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Girona, Míriam Pujola, ha presentado una instancia esta mañana para reclamar a la alcaldesa que informe si ha hecho efectivo el pago de la cuota de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) durante el año 2018 para que, en caso afirmativo, “proceder a reclamar que también se devuelva este importe a las arcas municipales puesto que, si se ha pagado, supondrá que el Ayuntamiento ha destinado 57.183 euros a financiar una entidad que no aporta nada al conjunto de gerundenses”.

La concejal ya reclamó la semana pasada al gobierno municipal que devolviera los 49.014 euros que el Ayuntamiento de Girona ha estado pagando a la AMI entre 2012 y 2017 después que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declarara nulo de pleno derecho el decreto de alcaldía firmado por Carles Puigdemont autorizando el pago de la cuota anual. “El TSJC declaró nulo de pleno derecho el decreto firmado por Puigdemont porque no superaba el control de legalidad, por lo tanto, es obvio que los recursos municipales no se pueden destinar a entidades que no aporten nada para el conjunto de gerundenses ni velen por los intereses municipales”, ha indicado Pujola.

Por otro lado, la portavoz naranja, tal y como anunció la semana pasada, ha solicitado a la secretaría de la corporación que inicie el procedimiento de revisión de oficio de todos los decretos de alcaldía utilizados para pagar la AMI. “Seguimos reclamando que se vuelvan el dinero a las arcas municipales y mantenemos que, de no ser así, estudiaremos emprender acciones legales contra los responsables de estos pagos que no se tendrían que haber autorizado nunca, tal y como señala el TSJC”, ha señalado.