• El candidat per Girona a les eleccions autonòmiques demana concentrar el vot útil constitucionalista en la formació de centre, progressita i liberal

Blanes, diumenge 31 de gener de 2021.- El cap de llista de Ciutadans (Cs) per Girona a les eleccions autonòmiques, Jean Castel, ha anunciat avui que el partit taronja aposta per “potenciar i donar múscul al teixit empresarial de Girona, aconseguir el retorn de les 7.000 empreses que el procés ha expulsat de Catalunya i augmentar la competitivitat de la província per generar nous llocs de treball i superar els efectes de la pandèmia”. Així ho ha anunciat a Blanes després de mantenir una reunió amb el Club Vela Blanes, que ha experimentat també una forta davallada d’usuaris i transeünts nàutics a causa del confinament i les restriccions provocades per la Covid-19.

El candidat liberal ha remarcat que l’increment de múscul empresarial a la província “incidirà directament en la reactivació econòmica, la qual cosa donarà oportunitats a famílies i treballadors”. Sobre aquest punt, Castel ha volgut explicar que l’atracció i consolidació empresarial “és la via que millor pot garantir la generació de llocs de treball i això son oportunitats laborals per molta gent que necessita trobar feina per poder alleugerir la situació en què es troba a causa de la crisi”.

“El retorn d’empreses que han marxat i l’augment del teixit productiu son fonamentals a la província de Girona”, ha insistit Castel. El candidat taronja ha assegurat que un futur govern de Ciutadans permetrà potenciar les prioritats empresarials de la província perquè “és l’únic que pot garantir que a partir del dia 15 de febrer reforçar el teixit empresarial i garantir la seva reconstrucció després dels estralls provocats per la pandèmia i el 10 anys de procés”.

Castel ha fet una crida al “vot útil constitucionalista” de les comarques gironines “per garantir un govern de centre, progressista i liberal que sigui el futur de la nostra economia, de les famílies i generi oportunitats laborals pels joves”.

 

 

Castel (Cs): “Queremos potenciar y dar músculo al tejido empresarial de Girona y conseguir el retorno de las empresas que el proceso ha expulsado”

  • El candidato por Girona a las elecciones autonómicas pide concentrar el voto útil constitucionalista en la formación de centro, progresista y liberal

Blanes, domingo 31 de enero de 2021.- El cabeza de lista de Ciudadanos (Cs) por Girona a las elecciones autonómicas Jean Castel ha anunciado hoy que el partido naranja apuesta para “potenciar y dar músculo al tejido empresarial de Girona, conseguir el retorno de las 7.000 empresas que el procés ha expulsado de Cataluña y aumentar la competitividad de la provincia para generar nuevos puestos de trabajo y superar los efectos de la pandemia”. Así lo ha anunciado en Blanes después de mantener una reunión con el Club Vela Blanes, que ha experimentado también una fuerte bajada de usuarios y transeúntes náuticos a causa del confinamiento y las restricciones provocadas por el Covid-19.

El candidato liberal ha remarcado que el incremento de músculo empresarial en la provincia “incidirá directamente en la reactivación económica, lo cual dará oportunidades a familias y trabajadores”. Sobre este punto, Castel ha querido explicar que la atracción y consolidación empresarial “es la vía que mejor puede garantizar la generación de puestos de trabajo y esto son oportunidades laborales para mucha gente que necesita encontrar trabajo para poder aligerar la situación en la que se encuentra a causa de la crisis”.

“El retorno de empresas que han marchado y el aumento del tejido productivo son fundamentales en la provincia de Girona”, ha insistido Castel. El candidato naranja ha asegurado que un futuro gobierno de Ciudadanos permitirá potenciar las prioridades empresariales de la provincia porque “es el único que puede garantizar que a partir del día 15 de febrero reforzar el tejido empresarial y garantizar su reconstrucción después de los estragos provocados por la pandemia y los 10 años de procés”.

Castel ha hecho un llamamiento al “voto útil constitucionalista” de las comarcas gerundenses “para garantizar un gobierno de centro, progresista y liberal que sea el futuro de nuestra economía, de las familias y genere oportunidades laborales por los jóvenes”.