• El portaveu liberal Cristhian Ortiz apunta que la mesura permetrà destinar ajudes individuals de 500 € + IVA perquè els empresaris d’ambdós sectors puguin pagar les factures dels seus proveïdors

Blanes, dimecres 28 d’octubre de 2020.- “El govern tindrà el nostre vot favorable a la modificació del pressupost en 850.000 € si destina una partida de 100.000 € per al sector de l’hostaleria i centres d’estètica perquè puguin fer front al pagament de proveïdors”. Així de clar s’ha mostrat el portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Blanes Cristhian Ortiz per a condicionar el suport de la formació liberal a la modificació pressupostària proposada per l’equip de govern d’ERC i Comunss i que haurà de sotmetre’s a votació en el ple de demà.

Ortiz ha lamentat la inexistència d’una “partida immediata” per a pal·liar el greu problema que pateixen els sectors de la restauració i l’estètica, que han hagut d’abaixar la persiana durant 15 dies. “Considerem que una modificació pressupostària de gairebé un milió d’euros hauria de contemplar ajudes immediates, que és el que estem proposant”, ha exposat el regidor. En concret, la condició de destinar 100.000 euros a tots dos sectors “servirà perquè els nostres hostalers i centres d’estètica tinguin un petit alleujament per a pagar als seus proveïdors”. El partit taronja xifra l’ajuda en 500 euros + iva. “Ajudar a les pimes és essencial per a evitar tancaments immediats”, ha justificat Ortiz.

El regidor liberal ha remès aquest matí una carta a l’equip de Govern en la qual exposa la seva voluntat de donar suport a la modificació pressupostària, sempre que es creï la partida de 100.000 euros proposada per Ciutadans. “No podem esperar a l’any vinent perquè aquests sectors estan patint molt i necessiten ajudes immediatament per a sobreviure”, ha manifestat Ortiz.

 

 

Cs Blanes condiciona su apoyo a la modificación de presupuesto a la creación de una partida de 100.000 € para el sector de hostelería y estética

  • El portavoz liberal Cristhian Ortiz apunta que la medida permitirá destinar ayudas individuales de 500 € + IVA para que los empresarios de ambos sectores puedan pagar las facturas de sus proveedores

Blanes, miércoles 28 de octubre de 2020.- “El gobierno tendrá nuestro voto favorable a la modificación del presupuesto en 850.000 € si destina una partida de 100.000 € para el sector de la hostelería y centros de estética para que puedan hacer frente al pago de proveedores”. Así de claro se ha mostrado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Blanes Cristhian Ortiz para condicionar el apoyo de la formación liberal a la modificación presupuestaria propuesta por el equipo de gobierno de ERC y Comunes y que deberá someterse a votación en el pleno de mañana.

Ortiz ha lamentado la inexistencia de una “partida inmediata” para paliar el grave problema que padecen los sectores de la restauración y la estética, que han tenido que bajar la persiana durante 15 días. “Consideramos que una modificación presupuestaria de casi un millón de euros debería contemplar ayudas inmediatas, que es lo que estamos proponiendo”, ha expuesto el concejal. En concreto, la condición de destinar 100.000 euros a ambos sectores “servirá para que nuestros hosteleros y centros de estética tengan un pequeño alivio para pagar a sus proveedores”. El partido naranja cifra la ayuda en 500 euros + iva. “Ayudar a las pymes es esencial para evitar cierres inmediatos”, ha justificado Ortiz.

El concejal liberal ha remitido esta mañana una carta al equipo de Gobierno en la que expone su voluntad de apoyar la modificación presupuestaria, siempre y cuando se cree la partida de 100.000 euros propuesta por Ciudadanos. “No podemos esperar al año que viene porqué estos sectores están sufriendo mucho y necesitan ayudas de inmediato para sobrevivir”, ha manifestado Ortiz.