• L’alcadable, Daniel Pamplona, assegura que modificarà el Reglament Orgànic Municipal per a“garantir la normalització de les dues llengües cooficials”

Girona, diumenge 19 de maig de 2019.- L’alcaldable de Ciutadans (Cs) a Girona, Daniel Pamplona, ha indicat aquest matí que des de Ciutadans impulsaran “un veritable bilingüisme en les institucions públiques de la ciutat” perquè la normalització en l’ús de les dues llengües oficials de Catalunya “està esbiaixada perquè el model lingüístic de l’ultraindependentisme estigmatitza el castellanoparlant”.

Pamplona ha explicat que el respecte a la cooficialitat del català i el castellà suposa que “cap llengua ha de prevaler sobre l’altra” i per això s’ha compromès a modificar el Reglament Orgànic Municipal “on s’estableix únicament el català com a idioma vehicular del consistori, cosa fins i tot contradictòria amb la pròpia Constitució”. El candidat taronja s’ha compromès al fet que el castellà estigui present a l’ajuntament de Girona “de la mateixa manera que el grup parlamentari de Ciutadans ha normalitzat el seu ús en el Parlament de Catalunya”.

 

 

Pamplona (Cs): “Desde Ciudadanos impulsaremos un verdadero bilingüismo en las instituciones de la ciudad”

  • El alcadable, Daniel Pamplona, asegura que modificará el Reglamento Orgánico Municipal para“garantizar la normalización de las dos lenguas cooficiales”

Girona, domingo 19 de mayo de 2019.- El alcaldable de Ciudadanos (Cs) en Girona, Daniel Pamplona, ha indicado esta mañana que desde Ciudadanos impulsaran “un verdadero bilingüismo en las instituciones públicas de la ciudad” porqué la normalización en el uso de las dos lenguas oficiales de Cataluña “está sesgada porque el modelo lingüístico del ultraindependentismo estigmatiza al castellanoparlante”.

Pamplona ha explicado que el respeto a la cooficialidad del catalán y el castellano supone que “ninguna lengua debe prevalecer sobre la otra” y por ello se ha comprometido a modificar el Reglamento Orgánico Municipal “donde se establece únicamente el catalán como idioma vehicular del consistorio, cosa incluso contradictoria con la propia Constitución”. El candidato naranja se ha comprometido a que el castellano esté presente en el ayuntamiento de Girona “del mismo modo que el grupo parlamentario de Ciudadanos ha normalizado su uso en el Parlament de Catalunya”.