• El diputat Héctor Amelló (Cs) va presentar una Proposta de Resolució “per evitar perdre un dels esdeveniments literaris de referència a la província”

Parlament de Catalunya, dijous 31 de gener de 2019.- El diputat de Ciutadans (Cs) per Girona i membre de la comissió de Cultura, Héctor Amelló, ha celebrat que el Parlament hagi aprovat la seva proposta de resolució –defensada pel també diputat David Mejía-, en la qual insta al Departament de Cultura“a mantenir la continuïtat del projecte LiberisLiber, Fira d’Editorials Independents a Besalú perquè no perilli la seva celebració, com ha estat a punt d’ocórrer”. Amelló considera que no apostar per la supervivència d’aquest projecte “comportaria perdre un dels esdeveniments literaris de referència a la província que posa en circulació catàlegs literaris que estan més enllà de les necessitats de mercat”.

El diputat de Ciutadans ha remarcat que LiberisLiber també és important perquè, “més enllà de ser una fira rellevant del sector, fomenta la cultura de proximitat en portar esdeveniments culturals a petits municipis de Catalunya i descentralitzar així la cultura”. A més, ha volgut significar com aquest tipus de fires contribueixen a “multiplicar la bibliodiversitat configurant catàlegs més enllà de les necessitats de mercat”.

En la darrera edició, LiberisLiber va comptar amb 63 segells, 53 dels quals provenien de Catalunya i 11 eren editorials d’altres comunitats autònomes. Per això que la iniciativa aprovada passi per demanar que “es mantingui el procediment d’ajut dut a terme fins ara i que seria suficient per garantir la continuïtat del projecte”.

 

 

 

Cs consigue que el Parlamento inste al Departamento de Cultura a mantener las ayudas para la Feria LiberisLiber de editoriales independientes en Besalú

  • El diputado Héctor Amelló (Cs) presentó una Propuesta de Resolución “para evitar perder uno de los acontecimientos literarios de referencia a la provincia”

Parlament de Catalunya, jueves 31 de enero de 2019.- El diputado de Ciudadanos (Cs) por Girona y miembro de la comisión de Cultura, Héctor Amelló, ha celebrado que el Parlamento haya aprobado su propuesta de resolución –defendida por el también diputado David Mejía-, en la cual insta al Departamento de Cultura “a mantener la continuidad del proyecto LiberisLiber, Feria de Editoriales Independientes en Besalú para que no peligre su celebración, como ha estado a punto de ocurrir”. Amelló considera que no apostar por la supervivencia de este proyecto “comportaría perder uno de los acontecimientos literarios de referencia en la provincia que pone en circulación catálogos literarios que están más allá de las necesidades de mercado”.

El diputado de Ciudadanos ha remarcado que LiberisLiber también es importante porque, “más allá de ser una feria relevante del sector, fomenta la cultura de proximidad al llevar acontecimientos culturales a pequeños municipios de Cataluña y descentralizar así la cultura”. Además, ha querido significar como este tipo de ferias contribuyen a “multiplicar la bibliodiversidad configurando catálogos más allá de las necesidades de mercado”.

En la última edición, LiberisLiber contó con 63 sellos, 53 de los cuales provenían de Cataluña y 11 eran editoriales otras comunidades autónomas. Es por ello que la iniciativa aprobada pase por pedir que “se mantenga el procedimiento de ayuda llevada a cabo hasta ahora y que sería suficiente para garantizar la continuidad del proyecto”.