• El portaveu municipal anuncia que ho presentarà com a moció però entén que el govern hauria de presentar-ho com a dictamen

Figueres, dilluns 10 de desembre de 2018.- El portaveu municipal de Ciutadans (Cs) a Figueres, Héctor Amelló, ha exigit “valentia” al govern convergent i que es comprometi a portar al ple la creació d’un aparcament per a 327 vehicles a la zona del Far. El regidor ha sol·licitat a l’alcalde que ho introdueixi com a dictamen, encara que adverteix que Cs ho presentarà com a moció “perquè no volem bones paraules i promeses buides sinó fets. Existeix la possibilitat d’aconseguir el consens i no volem més dubtes i temors del sr. Masquef”, ha explicat.

Per Amelló és necessari que es dictamini d’aquesta manera “precisament per evitar que el govern pugui tornar a escudar-se en la falta de consens” per no executar l’obra. “Portem anys demandant aparcament a Figueres i ara que existeix una possibilitat real d’aconseguir-ne no podem permetre que el govern convergent segueixi sense fer res”, ha considerat. El portaveu taronja ha anunciat que “no ens conformarem amb els dubtes del sr. Masquef, governar exigeix valentia”.

 

 

Cs Figueres exige al gobierno “valentía” para volver a llevar al pleno el aparcamiento del Far

  • El portavoz municipal anuncia que lo presentará como moción pero entiende que el gobierno debería presentarlo como dictamen

Figueres, lunes 10 de diciembre de 2018.- El portavoz municipal de Ciudadanos (Cs) en Figueres, Héctor Amelló, ha exigido “valentía” al gobierno convergente y que se comprometa a llevar al pleno la creación de un aparcamiento para 327 vehículos en la zona del Far. El concejal ha solicitado al alcalde que lo introduzca como dictamen, aunque advierte que Cs lo presentará como moción “porqué no queremos buenas palabras y promesas vacías sino hechos. Existe la posibilidad de conseguir el consenso y no queremos más dudas y temores del sr. Masquef”, ha explicado.

Para Amelló es necesario que se dictamine de esta manera “precisamente para evitar que el gobierno pueda volver a escudarse en la falta de consenso” para no ejecutar la obra. “Llevamos años demandando aparcamiento en Figueres y ahora que existe una posibilidad real de conseguirlo no podemos permitir que el gobierno convergente siga sin hacer nada”, ha considerado. El portavoz naranja ha anunciado que “no nos conformaremos con las dudas del sr. Masquef, gobernar exige valentía”.